Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

 

Γενικοί όροι

Τόσο η πλοήγηση, όσο και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας (παραγγελίες προϊόντων, χρήση υπηρεσιών, πλοήγηση κ.λπ.) υποδηλώνει συμφωνία με τους Νομικούς Όρους Χρήσης, τους οποίους σας παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά πριν το χρησιμοποιήσετε. Οι συγκεκριμένοι όροι διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας μας προς όλους εσάς που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, και έχουν ως σκοπό την ενημέρωσή σας τόσο για τα δικαιώματα όσο και για τις υποχρεώσεις σας. Έχουν επίσης ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το κατάστημά μας.

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή λοιπό περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας αποτελεί περιουσιακό της στοιχείο και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι προστατευμένο από τα νομικά και πνευματικά δικαιώματα του www.energeiakatzakia.com.gr και από τρίτους που έχουν παραχωρήσει στην εταιρία τα παραπάνω υλικά για προώθηση των προϊόντων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας (ολόκληρου ή μέρους αυτού) για προσωπική χρήση, η εκμετάλλευση, η αφαίρεση, η μετατροπή, η αντιγραφή, η ενοικίαση, ο δανεισμός, η δημοσιοποίηση και προβολή του για οποιαδήποτε αιτιολογία από τρίτους, χωρίς σχετική άδεια από το www.energeiakatzakia.com.gr ή των τρίτων που έχουν παραχωρήσει τα παραπάνω υλικά για προώθηση των προϊόντων.

Το www.energeiakatzakia.com.gr δεν έχει το δικαίωμα να πουλήσει την άδεια των υλικών εκείνων, που από τρίτους έχει νόμιμα πάρει για προώθηση των αντίστοιχων προϊόντων τους.

Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται μόνο σαν αγοραστική πληροφόρηση για τον υποψήφιο αγοραστή. Υλικό από αυτή την ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να πωληθεί, να διανεμηθεί ή να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για κερδοσκοπικούς λόγους αλλά και για σκοπούς οι οποίοι θίγουν τα συμφέροντα της εταιρίας (παραγωγή λογότυπων, παιδική πορνογραφία, εκμετάλλευση, ανέντιμο κέρδος, προσβολή δημοσίας αιδώ κ.λπ.) και απαγορεύει ο νόμος.

Κανένα μέρος αυτής της ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται να προβάλλεται μόνιμα ή περιοδικά από κανέναν άλλο διακομιστή (web server).

Οποιαδήποτε παραποίηση η παραβίαση των ανωτέρω όρων, αρμόδια για την εφαρμογή του νόμου θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια.

 

Πληροφορίες για παιδιά

Συνιστούμε σε παιδιά και νέους ηλικίας κάτω των 16 ετών να εξασφαλίζουν την άδεια των γονέων τους πριν αποστείλουν προσωπικά τους στοιχεία στο www.energeiakatzakia.com.gr.

 

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Οι σύνδεσμοι (links) που βρίσκονται στο www.energeiakatzakia.com.gr πιθανόν να σας μεταφέρουν εκτός του δικτύου του. Στην περίπτωση αυτή το www.energeiakatzakia.com.gr δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, καθώς και για τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές σε αυτές τις ιστοσελίδες.

 

Δικαίωμα τροποποίησης-ανανέωσης όρων & προϋποθέσεων

Το www.energeiakatzakia.com.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. To www.energeiakatzakia.com.gr αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

 

Ισχύον Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης αλλά και όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.energeiakatzakia.com.gr διέπονται και συμπληρώνονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

Σας Ευχαριστούμε